De klimaatdoelen zijn helder, we streven naar een Paris Proof gebouwde omgeving, een omgeving zonder CO2 uitstoot.  Maar hoe ziet dat eruit? Wat is er voor nodig om daar voor 2040 te komen?  

De middag bestaat uit een prikkelend plenair gedeelte gevolgd door diverse deelsessies met experts uit de markt, wetenschap, overheid en van DGBC zelf. De verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving gaat verder dan alleen het verminderen van de CO2-uitstoot door energiegebruik. Ook het bouwproces en de gebruikte materialen zorgen voor CO2-uitstoot. Daarom moeten we, naast de operationele uitstoot ook de materiaalgebonden emissies meenemen in het proces om een werkelijke Paris Proof gebouwde omgeving te krijgen. Beiden aspecten komen aan bod tijdens het congres. 

We kunnen niet langer wachten tot de uitkomst van de verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet, we moeten nu aan de slag met het halen van de Paris Proof doelen voor 2040. Daarom is het thema van het Paris Proof Congres 2023: meten, weten, doen!

Plenair programma en deelsessies

Dit en meer staat op het programma tijdens het jaarlijkse Paris Proof Congres op donderdag 30 november 2023. Het programma duurt van 13.00 uur tot 17.30 uur met aansluitend een borrel waarbij je kan napraten en netwerken.

Het plenaire programma bestaat uit verschillende lezingen van onder andere Reint Jan Renes, Kees Vendrik en Diederik Samsom, bekijk hier het programma en lees meer over de sprekers. Daarna volgen 12 deelsessies in 2 rondes met experts uit de markt, wetenschap, overheid en van DGBC zelf. Waaronder ook een deelsessie over WEii. Bekijk de verschillende deelsessies, het programma is onder voorbehoud.