Sinds begin 2024 kunnen marktpartijen met een licentie een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen. Bij een gecertificeerde WEii-score kan iedereen (bijvoorbeeld een bevoegd gezag of accountant) ervan uitgaan dat de WEii-score op de juiste manier en met objectieve gegevens bepaald is.

Waarom een gecertificeerde WEii-score?

De waarde van een aantoonbaar correcte WEii-score wordt steeds duidelijker, bijvoorbeeld in relatie tot Paris Proof-ambities, de portefeuilleaanpak van de omgevingsdiensten, ESG-rapportages en de eisen die de CSRD hieraan stelt. Hoewel de berekening eenvoudig is, kunnen er fouten in sluipen. Zo bestaan gebouwen soms uit meerdere ruimtes met verschillende gebruiksfuncties, klopt de invoer vanuit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) niet of heeft een gebouw meerdere energiemeters.

Een gecertificeerde WEii-score is een WEii-score die volgens het WEii-protocol is opgesteld en waarvan de invoergegevens op objectieve en controleerbare wijze zijn verkregen.

Met een WEii-certificaat heeft een gebouweigenaar een bewijs van een gecertificeerde score. Op deze manier weet bijvoorbeeld een accountant dat de WEii-score op de juiste manier én met objectieve gegevens bepaald is. 

Hoe werkt het certificeringsproces?

WEii-certificaten worden afgegeven door (advies-)organisaties met een WEii-licentie. Dit proces is vergelijkbaar met het verkrijgen van een energielabel. Dutch Green Building Council (DGBC) beheert het formele certificeringsproces en controleert het werk van de licentiehouders steekproefsgewijs om de kwaliteit van de WEii-certificaten te kunnen garanderen.

De licentiehouders maken gebruik van de WEii-rekenmethode en online rekentool via de WEii-website. Daarnaast kunnen ze de methode met behulp van een koppeling (API) gebruiken in hun eigen systemen.

Het proces staat beschreven in de Richtlijn voor Certificeren.

Download hier de Richtlijn voor Certificeren

Wat zijn de kosten van een WEii-certificaat? 

De kosten voor het afgeven van een WEii-certificaat bedragen 75 euro en worden bij de WEii-licentiehouder in rekening gebracht. De WEii-licentiehouder kan deze kosten doorbelasten aan de houder van het WEii-certificaat.  

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en geldig tot eind 2024. Er gelden geen kortingen voor DGBC partners en TVVL leden. 

WEii-licentiehouders

Een licentiehouder is aantoonbaar in staat een correcte WEii-score op te stellen en daarmee gekwalificeerd om een WEii-certificaat van een gebouw af te geven. Om dit te borgen worden aan de licentiehouder technische, inhoudelijke en administratieve kwaliteitseisen gesteld.

Het afgeven van gecertificeerde WEii-scores kan alleen gedaan worden door WEii-licentiehouders. WEii-licentiehouders zijn organisaties waar minimaal één persoon de WEii-training heeft gevolgd en een licentie heeft om WEii-scores te certificeren. Deze organisatie wordt vervolgens regelmatig gecontroleerd via een audit.

Voor meer informatie over WEii-licentiehouders kun je contact opnemen met helpdesk@weii.nl.

Licentiehouder worden?

Op deze pagina leggen we uit hoe dat in zijn werk gaat.