Wat is de meest effectieve route om kantoorgebouwen te verduurzamen tot een Paris Proof niveau? Veel bestaande wet- en regelgeving en beschikbare instrumenten bieden geen eenduidige oplossing. Het EnergieKompas wel. Door het energielabel en de WEii-score (werkelijk gemeten energiegebruik) te combineren, maakt het WEii EnergieKompas voor elk gebouw inzichtelijk wat de meest effectieve route is om op het gewenste ambitieniveau te komen.  

Praktijkvoorbeelden WEii EnergieKompas

INNAX

Adviesbureau INNAX had als specifiek doel een Paris Proof hoofdkantoor te realiseren tijdens hun intrek in Veenendaal. Met een werkelijk energieverbruik van 120 kWh/m2 als startpunt hebben zij het EnergieKompas ingezet om te analyseren welke maatregelen nodig waren om een Paris Proof verbruik van onder de 70 kWh/m2 te realiseren. Daarvoor bleken drie maatregelen noodzakelijk te zijn: het plaatsen van zonnepanelen, het installeren van submeters waarop actief energiemanagement uitgeoefend kan worden, en een aanpassing in de software van de CV-installatie. Deze maatregelen zijn geïmplementeerd en hebben geleid tot een hoofdkantoor met een gecertificeerd verbruik van 66 kWh/m2, geheel conform de Paris Proof norm. Bekijk hier hoe zij dit gerealiseerd hebben. 

Nieman Groep

Als adviesbureau helpt Nieman Groep helpt bedrijven te verduurzamen, maar heeft ook zelf MVO hoog in het vaandel staan. Dit was de reden om te kijken naar de mogelijkheden om het Nieman kantoorpand in Utrecht te verduurzamen. Het pand is gebouwd in 1980 en heeft op dit moment een energielabel C en een werkelijk energieverbruik van 165 kWh/m2. Met behulp van het WEii EnergieKompas is een routekaart geformuleerd waarmee het pand verduurzaamd kan worden. In het geval van het kantoorpand in Utrecht heeft het WEii EnergieKompas inzichtelijk gemaakt dat met behulp van bouwkundige verbeteringen, het plaatsen van zonnepanelen en de vervanging van de warmteopwekker een energielabel A+++ en een energieverbruik onder de 70 kWh/m2 kan worden gerealiseerd. Bekijk hier hoe zij dit gerealiseerd hebben.