WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator: kortweg het energiegebruik in kWh/m². WEii geeft eenvoudig aan hoe een gebouw presteert. De WEii is daarmee een betrouwbare indicator voor de efficiëntie van een gebouw omdat de WEii op een gestandaardiseerde, objectieve wijze vastgesteld wordt.  

De ambitie van het Klimaatakkoord is een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% ten opzichte van 1990. Vanuit het beleid en regelgeving wordt ingezet op theoretische normen, die ook nog beperkt zijn tot het gebouwgebonden gebruik. 

In de praktijk blijkt er een grote mismatch te zijn tussen het werkelijke energiegebruik van gebouwen en het energiegebruik dat verwacht wordt op basis van de energetische kwaliteit volgens een BENG-berekening. Hierdoor kan slecht gestuurd worden op het in lijn krijgen van de energievraag van de gebouwde omgeving met de beschikbare hoeveelheid duurzame energie en de werkelijke totale CO2-uitstoot.

Het is dan ook nodig om, naast BENG, een instrument te hebben waarmee gestuurd kan worden op de werkelijke energie-intensiteit van gebouwen. Om hierin te voorzien is WEii ontwikkeld door initiatiefnemers TVVL en DGBC.

Over DGBC

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Dat is nodig, omdat klimaatverandering sneller gaat dan gedacht. Wij kunnen met onze brede achterban uit de bouw- en vastgoedsector het verschil maken. 

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van ons energieverbruik en bijna een derde van de CO2-uitstoot in Nederland. Als sector hebben we een belangrijke sleutel in handen om Nederland sneller en grondiger duurzamer te maken. Juist hierom pakken wij een leidende positie en komen we nu in actie. Dat doen we met elkaar. En in samenwerking met de overheid. Zo ontstaat een ambitieus beleid en werken we aan een samenleving waarin duurzaamheid centraal staat.

Kijk voor meer info op www.dgbc.nl


Over TVVL

TVVL is dé kennispartner in de technologiesector. Wij helpen je met oplossing voor de technologische uitdagingen van de toekomst. Bij TVVL vind en deel je kennis, samen met ruim 1.000 persoonlijke en 500 bedrijfsleden. Dat doen we op verschillende niveaus en met verschillende disciplines. De vereniging vormt een knooppunt, wij maken de verbinding tussen kennis en mensen. Zo ontstaat een platform, een ‘denktank’ waar leden kennis ontwikkelen, delen en overdragen.

Kennis bieden wij aan in cursussen, workshops en trainingen en via TVVL Magazine. Daarnaast organiseren wij toonaangevende en inspirerende evenementen, (regio)bijeenkomsten en congressen. Tot slot biedt TVVL in expertgroepen en communities de mogelijkheid om gedachten en ideeën door te ontwikkelen. 

Meer informatie vind je op www.tvvl.nl.