Per gebouwtype worden klassen van energie-efficiëntie onderscheiden. Gebouwen worden ingedeeld op basis van de getalswaarde van WEii in de klassen.

Hieronder een overzicht van hoe de WEii-klassen liggen per verschillende type gebouwen

Bovengrenzen in kWh/m2 van de WEii-klassen

De klasse werkelijk energieneutraal is van toepassing op gebouwen met een WEii van 0 kWh/m2 of minder. De klasse Paris Proof is gebaseerd op de door Dutch Green Building Council opgestelde doelwaarden voor het realiseren van de 2050-doelstelling van het akkoord van Parijs.

Uitgangspunt bij de getalswaarde van de Paris Proof doelstelling per gebouwtype is dat met de in 2050 verwachte beschikbare hoeveelheid duurzame energie alle gebouwen van energie kunnen worden voorzien als de gebouwen een energiegebruik hebben dat maxima al gelijk is aan de Paris Proof getalswaarden. Daarmee zou voldaan worden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord. 

Voor meer toelichting en de achterliggende berekeningen verwijzen we je naar het protocol.