​​​​​​​WEii staat voor Werkelijke Energie Intensiteit Indicator. De WEii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten, energiegebruik en het gebruiksoppervlak van het gebouw. De eenheid van WEii is kWh per jaar per m².

WEii bestaat uit een rekenprotocol dat leidt tot zeven gradaties van energiegebruik per gebouwtype. WENG, het Werkelijk Energieneutrale Gebouw en Paris Proof, een gebouw dat voldoet aan de doelstelling volgens het klimaatakkoord, zijn twee van de zeven klassen van energie-intensiteit.

Met WEii is er nu een uniforme en objectieve methode om de werkelijke energie intensiteit van gebouwen te beschrijven. Deze eenduidig definitie van de werkelijke energie intensiteit zorgt voor een heldere communicatie over de werkelijke energieprestatie van gebouwen. WEii heeft geen commercieel oogmerk en is door iedereen vrij te gebruiken.

Download het hele protocol hier​​​​​​​