WEii-licentiehouders

Een licentiehouder is aantoonbaar in staat een correcte WEii-score op te stellen en daarmee gekwalificeerd om een WEii-certificaat van een gebouw af te geven. Om dit te borgen worden aan de licentiehouder technische, inhoudelijke en administratieve kwaliteitseisen gesteld.

Het afgeven van gecertificeerde WEii-scores kan alleen gedaan worden door WEii-licentiehouders. WEii-licentiehouders zijn organisaties waar minimaal één persoon de WEii-training heeft gevolgd en een licentie heeft om WEii-scores te certificeren.

De organisatie sluit een licentieovereenkomst met DGBC, waarna een toelatingsaudit wordt uitgevoerd op 5 projecten. In de jaren erna wordt de organisatie vervolgens regelmatig door DGBC en TVVL gecontroleerd via een audit. De kosten voor de licentie en bijbehorende audits worden door DGBC jaarlijks bij de organisatie in rekening gebracht.

Wat zijn de kosten van een WEii-licentie? 

De kosten van een WEii-licentie bedragen 250 euro per jaar of een gedeelte van een jaar. Om voor een WEii-licentie in aanmerking te komen is een toelatingsaudit over 5 projecten vereist. De kosten voor de toelatingsaudit bedragen 500 euro.

De projecten uit de toelatingsaudit ontvangen niet automatisch een WEii-certificaat. Het staat de nieuwe licentiehouder uiteraard vrij om de projecten na afloop van de audit zelf te certificeren. De kosten voor het afgeven van een WEii-certificaat bedragen 75 euro per stuk. Meer informatie hierover staat op de pagina Certificering. ​​​​​​

De kosten voor de jaarlijkse audit bedragen eveneens 500 euro. Als er bij een organisatie volgens de staffel in de Richtlijn voor Certificeren jaarlijks meer audits moeten plaatsvinden, dan bedragen deze iedere keer eveneens 500 euro. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en geldig tot eind 2024. Er gelden geen kortingen voor DGBC partners en TVVL leden. 

WEii-licentiehouder worden

Om WEii-licentiehouder te worden en gecertificeerde WEii-scores af te kunnen geven moet je een aantal stappen doorlopen:

Stap 1: download de WEii-Richtlijn voor Certificeren met meer informatie over de technische, inhoudelijke en administratieve kwaliteitseisen en de toelatings- en controleprocedures

Stap 2: volg de WEii-training

Stap 3: maak 5 projectendossiers gereed voor de toelatingsaudit

Stap 4: vraag een licentie aan door het aanvraagformulier te downloaden, volledig in te vullen en te mailen naar helpdesk@weii.nl

Stap 5: de toelatingsaudit wordt uitgevoerd

Stap 6: bij een positief resultaat wordt toegang verleend tot de WEii-certificeringstool en kan de organisatie certificaten afgeven

Meer informatie

Stuur een mail naar helpdesk@weii.nl en we nemen snel contact met je op.