Tijdens het Paris Proof Congres op donderdag 30 november, georganiseerd door Dutch Green Building Council (DGBC), zijn de eerste drie WEii-certificaten uitgereikt. WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per vierkante meter per jaar aan energie gebruikt. Met een WEii-certificaat heb je een bewijs van een gecertificeerde score. Op deze manier kan bijvoorbeeld een accountant ervan uitgaan dat de WEii-score op de juiste manier én met objectieve gegevens bepaald is. De WEii is ontwikkeld door initiatiefnemers TVVL en DGBC.

De eerste ontvangers van een certificaat zijn de eigenaren van de kantoorgebouwen van a.s.r., INNAX en RoyalHaskoningDHV. Alle drie de partijen hebben een WEii-certificaat gekregen met de kwalificatie Paris Proof voor hun kantoorgebouwen in respectievelijk Utrecht, Veenendaal en Groningen. Dat betekent dat de gebouwen voldoen aan de Paris Proof-norm van 70 kWh/m2 per jaar.

Martin Mooij, programmamanager bij DGBC: “Zo is het a.s.r. hoofdkantoor in Utrecht een goed voorbeeld van een jaren ‘70 kantoorpand dat na een uitgebreide renovatie toch voldoet aan de nieuwste duurzaamheidseisen. Het is een van de eerste Paris Proof-voorbeeldprojecten, dat over de jaren de score verder verbeterd heeft tot 59 kWh/m2 per jaar.”

Ook het kantoorgebouw van adviesbureau INNAX in Veenendaal, dat stamt uit 2007, is verder verduurzaamd en voldoet aan de Paris Proof-norm met een WEii-score van 66 kWh/m2 per jaar. Het verzamelgebouw De Stek in Groningen, waar onder meer RoyalHaskoningDHV in gehuisvest is en geadviseerd heeft, is all-electric geworden en heeft met de ontvangst van het certificaat ook officieel de kwalificatie Paris Proof met een WEii-score van 63 kWh/m2 per jaar.

“Deze WEii-certificaten zijn een mooie bekroning op het werk wat er is gedaan om de kantoorgebouwen Paris Proof te maken. Het zijn drie concrete voorbeelden van hoe je een gebouw kan laten voldoen aan de duurzaamheidseisen,” aldus Mooij.

Inzicht in werkelijke energieprestaties

De WEii-score van een gebouw wordt bepaald op basis van het werkelijke gemeten energiegebruik en de gebruiksoppervlakte van het gebouw. Gebouweigenaren en -gebruikers krijgen hierdoor direct inzicht in de werkelijke energieprestaties van hun pand in relatie tot gelijkwaardige panden in hun sector, in plaats van een theoretisch inzicht. Daarnaast geeft het een beeld van de route naar het halen van de Parijse klimaatdoelstellingen of zelfs het realiseren van een energieneutraal gebouw.

Vraag naar gecertificeerde WEii-score

Hoewel de berekening eenvoudig is, kunnen er fouten in sluipen. Zo bestaan gebouwen soms uit meerdere ruimtes met verschillende gebruiksfuncties, klopt de invoer vanuit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) niet of heeft een gebouw meerdere energiemeters. Daarom is er nu een speciale training met als doel te informeren over de WEii-methodiek en het doorlopen van verschillende (reken)protocollen. Anderzijds maakt de training deel uit van het proces om een licentie te verkrijgen voor het uitreiken van WEii-certificaten. Afgelopen maand heeft de eerste training plaatsgevonden en zijn de eerste deelnamecertificaten overhandigd.

John Lens, directeur TVVL: “Nu de WEii steeds meer gevraagd wordt, bijvoorbeeld in de Portefeuille Aanpak van de Milieudiensten, is er behoefte uit de markt voor een gecontroleerde WEii met behulp van certificering. Wij hebben dit certificeringsproces samen met DGBC uitgewerkt.”

In dit proces staat de licentiehoudende organisatie centraal, oftewel een organisatie waar minimaal één persoon de WEii-training heeft gevolgd en een licentie heeft om WEii-scores te certificeren. Deze organisatie wordt vervolgens door DGBC en TVVL regelmatig gecontroleerd via een audit.

Van training naar licentie

De instructie voor certificering komt binnenkort online op de WEii-website. Organisaties kunnen zich voor de aanvraag van een licentie melden bij helpdesk@weii.nl. Vanaf januari 2024 verloopt de certificering van projecten via de online certificeringstool op de WEii-website. Organisaties die in aanmerking willen komen voor een licentie kunnen een van de verschillende trainingen volgen, waarvan de volgende gepland staat voor 18 januari 2024.