Voor het verduurzamen van bedrijventerreinen zijn de kleine en middelgrote ondernemers die er gevestigd zijn essentieel. Het zijn hún bedrijfsprocessen, hún gebouwen die worden verduurzaamd. Hoe vinden facilitair medewerkers, gebouweigenaren en parkmanagers passende innovatieve producten en diensten? Welke opties zijn er voor een gezamenlijk aanpak op het terrein? Welke cross-overs zijn er met thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit? Welke dialoog moet gevoerd worden met bedrijfsverenigingen, omgevingsdiensten, gemeenten en provincies? Kortom, er is werk aan de winkel.

In de webinarreeks ‘Verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen – Energierenovaties’ wil TKI inzicht verschaffen in manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen. Op 20 september vind het derde webinar plaats: Energierenovaties op bedrijventerreinen en de bijbehorende knelpunten & kansen. Martin Mooij zal namens WEii een korte presentatie geven over de WEii rekenmethode en hoe deze inzicht kan geven in het werkelijk energiegebruik van gebouwen.

Programma

Tijd


14:30 uur          

Welkom & Introductie
door Guus Mulder

14:45 uur


Opgave en potentie
door Marijke Menkveld

14:55 uur


StaVaZa Versnellingsprogramma en verduuzamingbedrijventerreinen
door Jeroen Bosma

15:05 uur


GEAR@ME
door Vincent Kamphuis


Pitches Innovatieve bedrijven

15:20 uur


WEii
door Martin Mooij

15:30 uur


Bespaargarant
door Marco Witchge

15:40 uur


Pauze

16:00 uur


Energieke regio
door Krijn Ratsma

16:10 uur


Green Business Club
door Eline Kik


Praktijkvoobeelden bedrijventerreinen

16:20 uur


Kagerweg, Beverwijk
door Jan Boudesteijn

Molenwatering, Spijkenusse
door Hendri Klooster


Activatie en afsluiting

16:35 uur


Voorsorteren MOOI-call
door Orin Tijse Klasen

16:55 uur


Afsluiting
door Guus Mulder


Korte duiding prestentaties en pitches

Opgave en potentie – TNO
TNO heeft in het kader van het versnellingsprogramma een studie gedaan naar de potentie voor CO2 besparing door de verduurzaming van bedrijventerreinen. Marijke Menkveld presenteert de resultaten!

StaVaZa Versnellingsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen - kwartiermakers
Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt met bedrijven en provincies aan een Versnellingsprogramma Verduurzaming Bedrijventerreinen. De kwartiermakers van dit programma zullen tijdens het webinar vertellen over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

GEAR@SME – TNO
Europees wordt er inmiddels aandacht besteed aan de verduurzaming van bedrijventerreinen. Tijdens het webinar zal TNO vertellen over het GEAR@SME-project van de Europese Commissie. Zij ontwikkelen een aanpak en instrumentarium voor ondernemersverenigingen en parkmanagers om de verduurzaming van hun bedrijventerrein efficiënt vorm te geven op basis van verschillende goede voorbeelden uit heel Europa.

Pitches innovatieve bedrijven

Weii
Werkelijke Energie intensiteit indicator: de WEii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten energiegebruik en de gebruiksoppervlakte van het gebouw. De indicator bestaat uit een rekenprotocol, een indeling in gebouwtypen en klassen van energie-intensiteit per soort gebouw.

Bespaargarant
Stichting BespaarGarant is er voor bedrijven en instellingen die voor hun gebouw meer dan € 1.500 energiekosten per maand betalen en minstens € 500 per maand willen besparen. Zij komen met een aanbod, waarbij je ook als groep kunt inkopen.

Energieke regio
De stichting Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaren en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Daarbij worden ook maatschappelijke, financiële, wettelijke en comfortaspecten betrokken.

Green Business Club
Organisatie die lokale Green Business Clubs stimuleert om met een of meerdere bedrijven en/of de gemeente een gebied te verduurzamen en te verlevendigen.

Praktijkvoorbeelden bedrijventerreinen

Kagerweg, Beverwijk
Met de GreenBIZ wordt aan de Kagerweg een integrale aanpak voor de verduurzaming van het bedrijventerrein vormgegeven. In deze aanpak speelt de Omgevingsdienst een belangrijke rol. Jan Boudestein heeft nu een opdracht van de provincie Noord Holland om de aanpak op twee andere bedrijventerreinen uit te rollen waar de twee andere omgevingsdiensten uit de provincie actief zijn. Op deze manier raken de drie omgevingsdiensten die in Noord Holland actief zijn allemaal bekend met deze aanpak.

Molenwatering, Spijkenisse
De BIZ Halfweg-Molenwatering richt zich op het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein. Als belangenbehartiger van de bedrijven zorgt de BIZ dat goed worden vertegenwoordig in het gemeentelijk beleid. Daarnaast zorgt de BIZ ervoor dat de ondernemers die stappen willen zetten in het verduurzamen van hun bedrijf hierin inspiratie vinden, kennis kunnen delen en collectieven kunnen vormen. Er zijn diverse initiatieven (mede) voortgekomen vanuit inspanningen vanuit de BIZ,in deze presentatie verteld Hendry Klooster er meer over.

Lees meer over het webinar op de website van Topsector Energie.