Vanaf maart 2024 kunnen marktpartijen met een licentie een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen. Bij een gecertificeerde WEii-score kan iedereen (bijvoorbeeld een bevoegd gezag of accountant) er vanuit gaan dat de WEii-score op de juiste manier en met objectieve gegevens bepaald is. Voor het verkrijgen van een licentie is deze WEii-training verplicht.

Doel training

De training heeft als doel om te informeren over de WEii-methodiek en het doorlopen van verschillende (reken)protocollen. Anderzijds maakt de training deel uit van het proces om een licentie te verkrijgen voor het uitreiken van WEii-certificaten. De onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn: 

  • Waarom WEii?
  • Paris Proof en WENG (Werkelijke energieneutraal gebouw)
  • Het WEii-protocol voor utiliteitsgebouwen en woningen
  • Het WEii- Energiekompas
  • WEii-certificaat en de WEii-licentie

De cursus richt zich op professionals die werkzaam zijn bijvoorbeeld als hoofd technische dienst, facilitair manager, kwaliteitsmanager, handhaver of adviseur met energiebeheer in hun takenpakket. 

Locatie en aanmelden

De workshop WEii vindt plaats op donderdag 11 april bij TVVL in Woerden. Meer weten over het programma, de kosten of je gelijk aanmelden? Bekijk de website.

Over WEii

Werkelijke Energie intensiteitsindicator, oftewel WEii, is de uniforme manier om de werkelijke energieprestatie van een gebouw weer te geven. De WEii-score van een gebouw wordt bepaald op basis van het werkelijke, gemeten, energiegebruik en de gebruiksoppervlakte van het gebouw. De WEii bestaat uit een rekenprotocol en een indeling in klassen van energie-intensiteit per gebruikstype. De WEii is ontwikkeld door initiatiefnemers TVVL en DGBC.