Het EnergieKompas combineert de krachten van beschikbare middelen en methodes (het energielabel en de WEii-score), en geeft in één oogopslag inzicht in de verduurzamingsroute van een pand.

Wat is de meest effectieve route om kantoorgebouwen te verduurzamen tot een Paris Proof niveau? Veel bestaande wet- en regelgeving en beschikbare instrumenten bieden geen eenduidige oplossing. Het EnergieKompas  wel. Door het energielabel en de WEii-score (werkelijk gemeten energiegebruik) te combineren, maakt het EnergieKompas voor elk gebouw inzichtelijk wat de meest effectieve route is om op het gewenste ambitieniveau te komen.  

Het EnergieKompas vergelijkt op een slimme manier het energielabel en de WEii. Zo geeft het een koers aan en biedt antwoord op een aantal vragen: Is het verstandig om maatregelen te nemen voor een beter energielabel? Is het verstandig eerst de pijlen te richten op het voorkomen van energieverspilling? Concrete vragen en antwoorden voor elk gebouwtype. Dat is de essentie van het EnergieKompas.   

 

Het definitieve EnergieKompas voor kantoren is er al. De komende tijd volgen versies voor andere sectoren. 

Het Energiekompas werkt simpel volgens een paar stappen:    

 De blauwe lijn is de ideale lijn van een specifieke gebouwtype.    

Stap 1: De gegevens van het huidige energiegebruik en label invoeren. De ervaring leert dat gebouwen 20 procent meer gebruiken door inefficiënt energiegebruik.    

Stap 2: Aan de hand van de gegevens is er inzicht in waar het pand staat ten opzichte van andere gebouwen.  

Stap 3: Maak een efficiëntieslag, met simpele dingen/maatregelen om zo te kijken of je onder de lijn komt te zitten.    

Stap 4:  De huidige situatie is bekend, de nodige maatregelen zijn genomen, nu weer nieuwe stappen zetten om het label verder verbeteren.  

Stap 5: Controleer op de gewenste koers, hebben de genomen maatregelen wel echt effect?  Blijf de stappen herhalen totdat het Paris Proof of WENG is.    

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de helpdesk. Bekijk hier een aantal voorbeelden van het gebruik van het EnergieKompas.

Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom WEii en het EnergieKompas, meld je dan aan voor de nieuwsbrief