Eén plek waar data over het energieverbruik van een gebouw is op te vragen, te vergelijken en te delen met een expert. Er is jaren aan gewerkt maar die plek is er nu: het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU). Het stelsel is vanaf vandaag te gebruiken. 

Makkelijker, sneller en beter inzicht in het werkelijk energieverbruik in de utiliteit, door een datastelsel. Dat is het doel van de DVU. Eén plek waar ondernemingen en hun dienstverleners kunnen inloggen en data gebruiken direct een duidelijk overzicht per pand en zo slim en kosteneffectief kunnen verduurzamen.   

Het DVU presenteert het verbruik aan de hand van de door DGBC en TVVL ontwikkelde WEii (Werkelijke Energie intensiteit indicator). De WEii is daarmee de standaard in de markt om het werkelijk energiegebruik te monitoren en te benchmarken. Eerder werd de WEii al aangewezen voor de Portefeuille-aanpak. 

Martin Mooij, programmamanager bij DGBC, over het DVU: “Het gebrek aan data en een duidelijk overzicht van je energieverbruik zijn opgaven waar veel partijen tegenaan lopen bij het verduurzamen van hun vastgoed. Via het DVU kan je makkelijker zien wat het gebouw verbruikt en waar je staat in de sector”.  

Direct inzicht in verbruiksdata 

Hoe werkt het DVU? Nadat een gebouweigenaar zichzelf heeft geïdentificeerd en zijn gebouw heeft toegevoegd, worden zijn verbruiksdata opgevraagd. Zodra deze data beschikbaar is krijg je direct het gemiddelde energieverbruik per vierkante meter van je gebouw te zien. Zo kan je jouw gebouw slim verduurzamen met data. Bijvoorbeeld door de verbruiksdata over een gebouw te vergelijken met andere gebouwen.  

Heb je meerdere gebouwen in bezit, dan kan je met het datastelsel bepalen welk gebouw het meest energiezuinig per m2 presteert. Maar je kan je gebouw(en) ook vergelijken met het gemiddelde energieverbruik van vergelijkbare gebouwen. Zo zie je bijvoorbeeld of je kantoor of winkel energieslurpender is dan het landelijke gemiddelde.  

Machtiging verstrekken en intrekken

Door de data van je gebouw te delen met je installateurs, aannemers of adviseurs kunnen zij je gebouw nog gerichter en kosteneffectiever verduurzamen. Al je data blijft anoniem, tenzij je iemand machtigt om de data in te zien. Via de website kun je die makkelijk, overzichtelijk en veilig verstrekken, maar ook weer intrekken. Niemand kan dus zomaar de data van je gebouw te zien krijgen.  

Nadat je jouw machtiging hebt afgegeven kan de dienstverlener (na diens identificatie) je de verbruiksdata inzien en downloaden. Zo kunnen zij in één omgeving van meerdere klanten de energie- en gebouwgegevens ontsluiten. De effectiviteit van een besparingsproject voor een gebouw is zo bijvoorbeeld goed te monitoren. Dat helpt bij het onderhouden en monitoren van energieverbruik, maar maakt ook besparen op detailniveau mogelijk.  

Samenwerking 

Het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Platform Duurzame Huisvesting, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.