De Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) gaat uit van wat er daadwerkelijk op de energiemeter staat en helpt om energiebesparende maatregelen te treffen. Zelf opgewekte energie geldt als één van die besparingsmaatregelen. Sterk van het gemiddelde afwijkende weersomstandigheden kunnen van invloed zijn, zeker als het dak vol zonnepanelen ligt. Daarom is een correctie voor weersinvloeden opgenomen in de WEii. Met toevoeging van de meest recente correctiefactoren bereken en vergelijk je nu eenvoudig jouw WEii-score over meerdere jaren.

2022 ging de boeken in als het jaar met de meeste zonuren in Nederland, dat record werd op 8 november al gebroken. Het voorjaar en najaar waren relatief warm. Zeker voor gebouwen met een dak vol zonnepanelen had dit een positief effect op het werkelijk energiegebruik. De energie die een gebouw zelf opwekt en teruglevert, mag je aftrekken van het jaarlijks energiegebruik om de WEii-score te berekenen.  

Correctie voor weersinvloeden 

Voor een goede vergelijking van de energieprestatie van jouw gebouw met eerdere jaren en om het daadwerkelijke effect te zien van jouw duurzaamheidsmaatregelen, hanteert de WEii een klimaatjaarcorrectie en normalisatiefactoren per energiefunctie en referentie weerstation. Daarmee wordt het energiegebruik omgerekend naar een energiegebruik bij gestandaardiseerde weersomstandigheden. De correctie is alleen van toepassing als het energiegebruik voor het verwarmen, koelen of opwekken van energie door de zon apart is gemeten.  

De normalisatiefactoren om de WEii-score voor 2022 te berekenen zijn nu beschikbaar in de rekentool en API. Ga direct aan de slag en bereken de score van jouw gebouw.