In de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) rekentool zijn nu ook woningen opgenomen. Hiermee kan iedereen berekenen wat er aan een huis moet gebeuren om Paris Proof te halen.  

Met slechts een handvol gegevens over de woning en het energiegebruik kan iedereen met de WEii-rekentool snel zien wat de energieprestaties van een gebouw zijn en of het klaar is voor de toekomst. Een postcode, soort woning, gebruiksoppervlak en energiegebruik met eventueel teruglevering aan het net zijn genoeg voor een berekening. Een detailberekening kan ook, maar dan vraagt de rekenhulp om meer gegevens, zoals uitgesloten energie.  

Uitgangspunten WEii Woningen 

WEii voor woningen is gericht op bestaande gebouwen. Bij de ontwikkeling van WEii Woningen is continu gekeken naar de uitgangspunten van WEii. Duurzaamheid meetbaar maken, de methode moet voor iedereen uitlegbaar zijn en het gebouw staat centraal. De WEii valt onder de invloedsfeer van de gebouweigenaar en gebruiker en is ook een belangrijke stimulans om energie te besparen. 

De energiezuinigheid van de volgende woningtypen kan met WEii worden beoordeeld:  

  • Grondgebonden woning 
  • Appartement 
  • Woongebouw 

Meer over WEii Woningen: Graadmeter voor energiezuinigheid nu ook voor woningen