Nog voordat de WEii-rekentool daadwerkelijk in gebruik is, hebben al tientallen bedrijven aangegeven de rekenmethode te gebruiken om hun vastgoed te beoordelen. Dat hebben zij toegezegd door het Paris Proof Commitment van DGBC te ondertekenen. 

In het Commitment staat onder meer dat meten op werkelijk verbruik het uitgangspunt is. Precies zoals WEii werkt. Het aansluiten bij bestaande rapportages is daarbij een aandachtspunt. Onderdeel daarvan wordt WEii: de Werkelijke Energie intensiteit indicator: een uniforme manier van rapporteren op het energiegebruik van gebouwen. 

Bekijk hier alle partijen die met WEii werken of gaan werken.