Het energiegebruik van kantoren is tussen 2010 en 2019 gedaald met gemiddeld 29 procent. Met die daling van drie procent per jaar, liggen veel kantoren op koers om de doelen van Paris Proof te halen. De labels verbeteren niet op eenzelfde wijze. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.  

Kantoren moeten per 1 januari 2023 voldoen aan energielabel C. De maatregel is al langer bekend, maar toch voldeed in juli iets minder dan de helft van de kantoren aan deze eis. TNO heeft in opdracht van DGBC en TVVL voor kantoren onderzoek gedaan naar de relatie tussen het energielabel en werkelijk energiegebruik. In deze nieuwe analyse zijn voor het eerst ook nieuwe gebouwen meegenomen die gebaseerd zijn op de energieprestatienorm NTA 8800.  

Energielabel versus energiegebruik 

Uit eerder onderzoek van TNO was bekend dat een groen energielabel niet per definitie een laag energiegebruik betekent. Dat heeft met een aantal zaken te maken: gebouwen presteren niet zoals ze theoretisch zouden moeten presteren en het gebruikersgebonden energiegebruik, zoals computers en printers, maakt geen deel uit van het energielabel.  

De spreiding in het energiegebruik binnen energielabelklassen is groot. Kantoren met minimaal label C verbruiken tussen de 50 en de 300 kWh/m2. Er valt dus nog veel te winnen als kantoren naar behoren presteren. Gemiddeld komen kantoren overigens wel goed uit. Kantoren met label C kwamen in 2019 uit op een werkelijk energiegebruik van 135 kWh/m2 ofwel WEii klasse Zuinig. Dat is de goede lijn op weg naar Paris Proof in 2040. 

In onderstaande tabel staan de labels en het energiegebruik naar gas (blauw) en elektriciteit (oranje). Paris Proof ligt bij 70 kWh/m2 en dat is zelfs bij beste label nog niet gehaald.  

Te negatief beeld 

De WEii-scores van de kantoorvoorraad met label C of beter, vallen voor 59 procent in de klasse Zuinig of beter; 30 procent in de klasse Zeer Zuinig en 13 procent in de klasse Paris Proof. Gelet op het energiegebruik is het beeld positiever dan uitgedrukt in energielabels. Dat zal ermee te maken hebben dat energielabels 10 jaar geldig zijn en er in die periode (ondanks dat energiebesparende maatregelen zijn genomen) geen reden is om een nieuw energielabel aan te vragen. Het werkelijk energiegebruik geeft daarmee een veel beter beeld van de voortgang van de CO2-reductie in de gebouwde omgeving.  

EnergieKompas 

De resultaten van het onderzoek van TNO zijn gebruikt om het WEii EnergieKompas op te stellen. Hierin is de relatie tussen het energiegebruik en het energielabel zichtbaar. Hert energielabel zal onderdeel blijven uitmaken van de regelgeving, zoals via de EPBD-4 is aangekondigd en recent de brief van BZK over de Eindnorm. Het EnergieKompas geeft het daarbij behorende werkelijk energiegebruik.  

Het definitieve EnergieKompas voor kantoren is er al. De komende tijd volgen versies voor andere sectoren. Ervaringen met het EnergieKompas voor individuele gebouwen en gebouwportefeuilles zijn zeer welkom bij helpdesk@weii.nl 

Download het TNO onderzoek naar kantoren (pdf)