Het Klimaatakkoord van Parijs heeft als doel om tegen 2050 de CO2-uitstoot terug te brengen naar nul om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. De gebouwde omgeving moet net als andere sectoren stappen zetten om die doelstellingen te halen. Daarom hebben TVVL en DGBC een methodiek ontwikkeld die meer inzicht geeft in waar gebouwen staan ten opzichte van de beoogde doelstellingen: Het EnergieKompas. In een interview met de Duurzaamheid & Energiegids vertelt Martin Mooij, programmamanager bij DGBC, meer hierover. 

Het energielabel toont hoeveel energie een gebouw in theorie gebruikt, maar het is relevanter om inzicht te hebben in het werkelijke energiegebruik van het gebouw. En dat is precies wat de WEii-score aangeeft. WEii staat voor de Werkelijke Energie intensiteit indicator en geeft het energiegebruik van een gebouw in kWh/m² weer. Het EnergieKompas combineert het energielabel en de WEii-score en geeft in één oogopslag inzicht in de verduurzamingsroute van jouw gebouw. 

Waardevolle informatie

Deze score is je beginpositie en leidt tot een plan van aanpak met suggesties voor welke stappen je kunt zetten. Mooij: "Je kunt met het EnergieKompas ook nagaan welke maatregelen welke verbeteringen zouden moeten opleveren. Als je investeert in een warmtepomp en extra isolatie, dan schuift het energielabel mogelijk twee stappen op terwijl het werkelijke energiegebruik met een bepaald percentage naar beneden gaat. Door de aanbevolen maatregelen te plotten in het EnergieKompas zie je meteen welk effect het heeft op de X-(energielabel) en Y-(energiegebruik) as. Dat levert veel waardevolle informatie op.” 

Theorie én praktijk 

Mooij zegt tot besluit: “Maar het kan op een later moment ook andersom. Partijen kunnen zelf aangeven welke genomen maatregelen hebben geleid tot welke verbeteringen in de grafiek. Met het EnergieKompas kun je de praktijk en theorie continu met elkaar vergelijken, zodat je een veel beter beeld krijgt van de werkelijke impact van maatregelen. De theorie en praktijk sluiten daardoor steeds beter op elkaar aan. Kortom, op deze manier gaan we op twee benen sneller naar Parijs.” 

Lees het hele artikel in de Duurzaamheid & Energiegids