De beste graadmeter voor energiezuinigheid van gebouwen heeft een update gekregen. Eerder dit jaar kreeg het WEii Protocol al een update; nu is de rekentool hierop aangepast.  

Gebouweigenaren zijn hierbij gebaat, omdat het energielabel van een gebouw geen garanties geeft voor het werkelijk energiegebruik. Het is dus efficiënter om bij te sturen via de meterstanden en dát lukt het best met de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii). Met de WEii wordt een gebouw beoordeeld op wat er op de energiemeter staat en niet wat het in theorie aan energie zou kunnen gebruiken. DGBC en TVVL maakten deze vorig jaar beschikbaar en met de ervaringen tot nu toe is het protocol en de tool verder verbeterd.  

Zowel eigenaren van commercieel vastgoed als schoolbesturen kunnen zo de juiste beslissingen maken voor verduurzaming van hun panden. De WEii indicatoren worden nu al opgenomen in contracten en beleid. 

Relevant is ook dat je als gebouweigenaar binnenkort moet weten wat het energiegebruik is. De EU heeft in december 2021 haar Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) update gepubliceerd, waarin ze lidstaten verplicht stelt dat gebouweigenaar en -gebruiker inzicht krijgen in het werkelijk energiegebruik van hun gebouwen. 

Daarnaast is nu ook de bèta versie van de API beschikbaar die ervoor zorgt dat de WEii tool gekoppeld kan worden aan eigen systemen en/of energiemanagement dashboards.  

Lees hier meer over het WEii protocol en de update.