Veel marktpartijen hebben de Werkelijke Energie intensiteitsindicator, oftewel WEii, al ontdekt en gebruiken deze om de verduurzaming van hun gebouwen te plannen en te monitoren. Vanaf 1 januari 2024 kunnen marktpartijen met een licentie een gecertificeerde WEii-score afgeven voor gebouwen. 

Bij een gecertificeerde WEii-score kan iedereen (bijvoorbeeld een bevoegd gezag of accountant) er vanuit gaan dat de WEii-score op de juiste manier en met objectieve gegevens bepaald is.

Voor het verkrijgen van een licentie is een WEii-training verplicht. Op maandag 20 november wordt een training hiervoor gegeven.  

Meld je direct aan

Ook voor 2024 is nu de eerste datum bekend: op donderdag 18 januari vindt er een training plaats. 

Training eerste stap voor licentie

De training heeft als doel om te informeren over de WEii-methodiek en het doorlopen van verschillende (reken)protocollen. Anderzijds maakt de training deel uit van het proces om een licentie te verkrijgen voor het uitreiken van WEii-certificaten.

De cursus richt zich op professionals die werkzaam zijn bijvoorbeeld als hoofd technische dienst, facilitair manager, kwaliteitsmanager, handhaver of adviseur met energiebeheer in hun takenpakket. 

De workshop vindt plaats op maandag 20 november bij TVVL in Woerden. Meer weten over het programma, de kosten of je gelijk aanmelden? Bekijk de website.

Over WEii

WEii is de uniforme manier om de werkelijke energieprestatie van een gebouw weer te geven. De WEii-score van een gebouw wordt bepaald op basis van het werkelijke, gemeten, energiegebruik en de gebruiksoppervlakte van het gebouw. De WEii bestaat uit een rekenprotocol en een indeling in klassen van energie-intensiteit per gebruikstype. De WEii is ontwikkeld door initiatiefnemers TVVL en DGBC.