WEii staat voor Werkelijke Energie Intensiteit Indicator. De WEii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten, energiegebruik en het gebruiksoppervlak van het gebouw. De eenheid van WEii is kWh per jaar per m².

WEii bestaat uit een rekenprotocol dat leidt tot zeven gradaties van energiegebruik per gebouwtype. WENG, het Werkelijk Energieneutrale Gebouw en Paris Proof, een gebouw dat voldoet aan de doelstelling volgens het klimaatakkoord, zijn twee van de zeven klassen van energie-intensiteit.

WEii is een uniforme en objectieve methode om de werkelijke energie intensiteit van gebouwen te beschrijven. Deze eenduidig definitie van de werkelijke energie intensiteit zorgt voor een heldere communicatie over de werkelijke energieprestatie van gebouwen. WEii heeft geen commercieel oogmerk en is door iedereen vrij te gebruiken. 

Er is nu ook een Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii) voor woningen. Voor het ontwikkelen van het WEii Woningen Protocol is voortgeborduurd op de bestaande WEii voor utiliteitsgebouwen. Daarbij is voor het bepalen van de Paris Proof doelen rekening gehouden met de haalbaarheid. In dit achtergrondartikel lees je meer over het protocol voor woningen. ​​​​​

Download hier het WEii-protocol (Versie 3.0)

(Publicatiedatum 23-11-2023)

Aanvullende documenten

Eerdere versies van het protocol

Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom WEii en het EnergieKompas, meld je dan aan voor de nieuwsbrief