WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator. Het is een gestandaardiseerde methodiek voor het bepalen van een energie-efficiëntie indicator op basis van het werkelijke energiegebruik van woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. De eenheid van WEii is kWh per jaar per m².

Onderdeel van de methodiek is een indeling naar klassen van energie-efficiëntie van verschillende typen gebouwen. Het Werkelijk EnergieNeutrale Gebouw (WENG) en Paris Proof zijn klassen in deze klassenindeling. 

WEii is een uniforme en objectieve methode om de werkelijke energie-intensiteit van gebouwen te beschrijven. Deze eenduidig definitie van de werkelijke energie-intensiteit zorgt voor een heldere communicatie over de werkelijke energieprestatie van gebouwen. WEii heeft geen commercieel oogmerk en is door iedereen vrij te gebruiken. ​​​​​

Download hier het WEii-protocol (Versie 3.0)

(Publicatiedatum 23-11-2023)

Aanvullende documenten

Eerdere versies van het protocol

​WEii heeft betrekking op woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen. Vanaf versie 3.0 van het WEii-protocol zijn deze typen gebouwen samengebracht in één protocol.


Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom WEii en het EnergieKompas, meld je dan aan voor de nieuwsbrief