Om hun energiegebruik én uitstoot te verminderen, kunnen gebouweigenaren en -gebruikers beter letten op hun energiemeters. Want het energielabel van een gebouw geeft geen garanties voor het werkelijk energiegebruik. Met de meterstanden kunnen ze heel efficiënt bijsturen, als ze tenminste het protocol en de rekentool gebruiken van de Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii). Een jaar na introductie presenteren DGBC en TVVL nu een update hiervan.

Zo wordt het ‘werkelijk gebruik’ nu meer en meer ingezet om doelen te stellen. Daarmee voorziet de WEii in een behoefte, want de Nederlandse overheid heeft nog geen concrete tussen- of einddoelen gepubliceerd. Maar die zijn wel erg belangrijk voor bedrijven die binnen de (pas weer aangescherpte) grote klimaatdoelen willen blijven – al was het maar om niet (opnieuw) voor de rechter te komen.

Zeldzaam sturingsinstrument

Binnen de WEii zijn diverse klassen. De klasse ‘Paris Proof’ is wat DGBC betreft het einddoel. Met WEii-klasse ‘Zuinig’ wordt de doelstelling van 60 procent CO2-reductie doelstelling voor 2030 behaald. De WEii is in feite een zeldzaam sturingsinstrument dat zekerheid biedt.

Bovendien moet je als gebouweigenaar binnenkort ook wel weten wat het energiegebruik is. De EU heeft in december 2021 haar Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) update gepubliceerd, waarin ze lidstaten verplicht stelt dat gebouweigenaar en -gebruiker inzicht krijgen in het werkelijk energiegebruik van hun gebouwen.

Update WEii protocol

Tegelijkertijd kwamen veel vragen op over de toepassing, bijvoorbeeld bij collectieve warmte en koudelevering, zoals stadsverwarming.

Het was in die situaties lastig om de zuinigste klassen te bereiken, in WEii. Daarom komt er nu een update uit: WEii protocol 2.0 waarmee oplossingen komen voor deze situaties. Daarnaast zijn kleine onduidelijkheden en fouten uit het protocol gehaald, ook zijn de emissiefactoren en graaddagen voor 2021 toegevoegd. De rekentool op www.weii.nl wordt binnenkort aangepast.

Weegfactor

Om warmte- en koudelevering in WEii een gelijkwaardige positie te geven is nu een weegfactor geïntroduceerd. Die zorgt ervoor dat zowel gebouwen met een individuele energievoorziening als gebouwen met een collectieve warmte- of koudelevering hetzelfde energiebesparingsniveau moeten behalen, om hetzelfde ambitieniveau c.q. dezelfde WEii-klasse te bereiken. 

Download hier het nieuwe protocol

Voor vragen kan je kijken in de FAQ’s of contact op nemen met: helpdesk@weii.nl